FEMINISM OCH JÄMNSTÄLLDHET

”En man har fyra kakor
En kvinna har två kakor
Det bakas två till kakor
Jämställdisten vill ge en kaka till kvinnan och en kaka till mannen
Så det ska bli rättvist
Feministen vill ge båda två till kvinnan
Så det ska bli rättvist på riktigt"

Zara Larsson publicerade detta på hennes blogg för någon dag sedan och tycker verkligen det är superbra.